Trivsel

Faglig Udvikling

Kostpolitik

Rejser

Idræt

Velkommen til Riberhus Privatskole, hvor det enkelte individ og fællesskabet er i centrum, hvor der er højt til loftet og plads til forskellighed, hvor omgangstonen er høflig og anerkendende, hvor omgangsformen er præget af gensidig respekt og ligeværdighed, og hvor der er en nul-tolerance over for mobning.

Riberhus Privatskole er en fri grundskole baseret på et humanistisk menneskesyn, og det overordnede mål for skolens ansatte, forældrekredsen og skolebestyrelsen og eleverne er, i gensidigt gavnligt samarbejde, at få hver enkelt elev så langt som evner, vilje og interesser rækker.

Idræt og bevægelse, tidlig sprogindlæring, faglig fordybelse og undervisningsdifferentiering er væsentlige elementer i skolens værdigrundlag, som skal være med til at uddanne eleverne til at blive ansvarsbevidste borgere i et demokratisk samfund, hvor personlig frihed og integritet er en af hjørnestenene.

Ønsker du yderligere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os via e-mail: skolen@riberhusprivatskole.dk eller telefonisk på 7544 3430

__________________________________________________


Riberhus Privatskole
Skyttevej 29
6760 Ribe
Tlf. 7544 3430