Befordring 2016-17

/Befordring 2016-17
Befordring 2016-172018-03-08T10:24:25+01:00

Ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2016/17

Den generelle befordringspulje fordeles efter samme model som i skoleåret 2012/13. Den enkelte skole vil modtage, hvad der svarer til ca. 50% af, hvad den fik i skoleåret 2010/11. De 50% svarer nogenlunde til, hvad puljen i 2011 er blevet beskåret med i forhold til 2010.

Befordringsberettigede elever er de elever, der opfylder minimumskriterierne for afstanden mellem skole og folkeregisteradressen:

0.-3. kl. 2,5 km – maksimum 12,5 km

4.-6. kl. 6,0 km – maksimum 16 km

7.-9. kl. 7,0 km – maksimum 16 km

10. kl. 9,0 km – maksimum 17 km.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning om befordringstilskud var 7. oktober 2016, der kan søges igen til næste skoleår. Tilskuddet vil blive fordelt blandt ansøgerne i januar/februar hvert år.
 

Tilskud til befordring af syge/ invalide elever

Alle tilskudsberettigede elever fra 0. – 10. kl. kan søge tilskud til befordring mellem skole og hjem (folkeregisteradresse) på grund af sygdom.

Der søges tilskud ved at indsende ansøgning, samtykkeerklæring og lægeerklæring. Skolen vil modtage en godkendelse. Når elevens behov for sygebefordring ophører, skal bilag på kørslen indsendes og skolen vil få refunderet udgiften ifm. kørslen.

Kom forbi på kontoret, og vi hjælper jer med at få det praktiske på plads.