Ledelsesberetning fra forældrekredsmødet

Formandens beretning fra forældrekredsmødet

Referat forældrekredsmøde april 2023 april 23