Checkliste for en bestyrelse

1. Godkendte vedtægter for skolen

2. Forretningsorden for bestyrelsen

3. Betalingsvedtægt samt ind- og udmeldelsesregler

4. Kommissorier / arbejdsbeskrivelser for udvalg (+ evt. MIO) m.v.

5. Organisations-/kompetenceplan: Fordeling af ansvar og opgaver

6. Skriftlig rapport fra den/de valgte tilsynsførende

7. Årsrapport og revisionsprotokol

8. UMV = Undervisningsmiljøvurdering

9. APV = Arbejdspladsvurdering

10. ”Skoleprofilen” ”skoleplanen” = beskrivelse af skolens værdigrundlag, mål og kerneydelser

11. Slut- og delmål samt undervisningsplaner, jf. lovgivningens krav

12. Evalueringer og opfølgningsplan på evalueringerne

13. Strategi-/ udviklingsplan for skolen de kommende år

14. Elevtalsprognose – mindst 3-5 år frem

15. Medarbejderoversigt – stillinger, anciennitet, løn, kvalifikationer

16. Lønpolitik (nedskrevne) og andre personalepolitikker (fx efter- og videreuddannelse)

17. Lokale arbejdstids- og lønaftaler – oversigter

18. Forsikringsoversigt

19. Sikkerhedsorganisationen, sikkerhedsprocedurer (legeplads, el, brand etc.) Brandsynsrapport 2013

20. Budgetter og jævnlige budgetopfølgninger

21. Ressource- og adfærdsanalyser – belysning af udvalgte træk ved skolen, fx: Medarbejderfravær, elevgennemstrømning, medarbejderudskiftning, enhedsomkostninger pr. elev, pr. time etc.

22. Mødekalender – meget gerne også en årsplan – for bestyrelsen

Hjælpemidler: Danmarks Private Skoler: www.privatskoleforening.dk

Undervisningsministeriet: www.uvm.dk

Skolestyrelsen: www.skolestyrelsen.dk

Frie Skolers Lærerforening: www.fslnet.dk

Lovbestemmelser for den frie skole: http://www.retsinfo.dk/index/UND/AT002997.htm Personalestyrelsen: www.perst.dk

Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler

Søren Lodahl, sekretariatsleder for Danmarks Private Skoler

info@privatskoler.dk