Skolens samlede evaluering 2017/2018: Skolens samlede evaluering 2017-2018

Karakterfordeling: Riberhus Privatskole

Karaktergennemsnit: Riberhus Privatskole

Fælles Mål:
http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene

Frie skoler:
https://uvm.dk/frie-grundskoler

Danmarks Private Skoler:
https://www.privatskoleforening.dk/

Styrelsen for undervisning og kvalitet
https://www.stukuvm.dk/

Undervisningsmiljøundersøgelse april 2017:
UVM overbygning 2017 UVM mellemtrin 2017 UVM indskoling 2017

Vores IT-samarbejdspartner: Skole IT

skoleit