Skolen har et elevråd med repræsentanter fra 4.-10. kl.

Vedtægter for Riberhus Privatskoles elevråd 2014-15