På Riberhus Privatskole er vores overordnede målsætning at få hver enkelt elev så langt, som evner, vilje og interesser rækker.

Vi arbejder kontinuerligt med at styrke den enkelte elevs faglige udvikling, og undervisningsdifferentiering indgår som en naturlig del i den daglige undervisning.