Riberhus Privatskole er en selvejende institution, hvis økonomiske grundlag principielt er forældrenes bidrag til driften. Der ydes desuden fra staten et tilskud pr. elev, som svarer til ca. 70 % af udgiften for en elev i folkeskolen, hvilket dækker den største del af skolens udgifter. Den resterende del af skolens driftsudgifter dækkes gennem skolepenge, der betales i 12 månedlige rater. Forfaldsdato for skolepengene er senest den (28.)30./31. i måneden forud for gældende måned.

1. barn (dyreste barn) på skolen betaler fuld pris – søskende betaler halv pris.

Klasser  2020/21  2021/22 2022/23 Antal rater pr. skoleår
Førskole pris 1.790 pris 1.830 pris 1.870 4 (april-juli)
0.-3. kl. pris 1.070 pris 1.090 pris 1.110 12
4.-6. kl. pris 1.150 pris 1.170 pris 1.190 12
7. kl. pris 1.310 pris 1.340 pris 1.370 12
8. kl. pris 1.490 pris 1.520 pris 1.550 12
9. kl. pris 1.700 pris 1.730 pris 1.765 12
10. kl.  pris 1.870 pris 1.910 pris 1.950 12

 

Ved indmeldelse af en elev på skolen, skal der udover skolepengene betales et indmeldelsesgebyr. Se under ‘Indmeldelse’ for priser.

Førskolen løber fra april til juli og inkluderer betaling for SFO. Der ydes ingen søskenderabat i forbindelse med førskole-børn.