Procedure for udmeldelse (ændret sept. 2012)

Skolen kan ved forsømmelighed, overtrædelser af skolens reglementer, skolepenge restance, manglende forældreopbakning, etc. vælge at udmelde den vedkommende elev. Dette sker bl.a. med to måneders skolepenge og med øjeblikkelig virkning.

Brug denne blanket

 

Udmeldelse midt i et skoleår

Ved udmeldelse midt i et skoleår skal skolen underrettes skriftligt med en måneds varsel til den sidste hverdag i måneden før udmeldelsen fysisk skal finde sted.

Når kontoret modtager udmeldelsesblanketten, vil hjemmet modtage en skriftlig bekræftelse pr. email inden 14 dage. Hvis den udmeldte elev har søskende på skolen, vil kontoret ligeledes fremsende et nyt skolepengebrev på den/de resterende søskende.

Udmeldes en elev før 5/9 og efter en dannelsesrejse med skolen – vil eleven blive opkrævet betaling af rejsen.

Dannelsesrejser:  
9. kl. Berlin kr.   3.000,-
10. kl. Hamborg kr.   3.000,-

Udmeldelse efter endt skoleår

Som nævnt under ‘skolepenge’ er et skoleår opdelt i 12 måneder, og har eleven fulgt et skoleår på Riberhus Privatskole, er det kun muligt at blive udmeldt pr. 31. juli, når skoleåret slutter. Det gælder også elever, der er startet på skolen i løbet af foråret. Alle elever, som deltager i undervisningen i juni-måned, kan udmeldes pr. 31. juli.

0.-8. kl.

Senest 30. juni skal skolen modtage udmeldelsesblanketten på eleven, såfremt han/hun skal udmeldes efter endt skoleår 31. juli.

Af hensyn til indmeldelse af nye elever til kommende skoleår – bedes hjemmet indsende udmeldelsesblanketten, så snart indmeldelsen på den nye skole er godkendt. Elever i 7. og 8. kl. vil blive spurgt til skole/hjemsamtalen i foråret, hvorvidt de forventer at fortsætte på skolen i det kommende skoleår.

9.-10. kl.

Elever i 9. kl. har fortrinsret til kommende 10. kl., og de skal derfor inden 1. februar tilkendegive, hvorvidt de ønsker at fortsætte i 10. kl. på Riberhus Privatskole. Eleverne får en seddel med hjem efter juleferien, som skal underskrives og afleveres på skolen. De elever, som ikke ønsker at fortsætte i 10. kl., samt eleverne i den nuværende 10. kl. vil automatisk modtage en udmeldelse senest 1. juni.