Karakterfordeling Riberhus Privatskole  –

Fælles Mål:
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/

Frie skoler:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Frie-grundskoler/Fakta-om-frie-grundskoler/Kort-om-frie-grundskoler

Danmarks Private Skoler:
https://www.privatskoleforening.dk/

Kvalitets- og tilsynsstyrelsen
http://ktst.dk/

Vores IT-samarbejdspartner: Skole IT

skoleit