sfoWord

Vores SFO kaldes Storkereden.

SFO’ens ønsker for børnene er, at stedet bærer tydeligt præg af:

  1. at der skabes en sammenhæng mellem skole, fritidsordningen og hjemmet, sådan at børnenes hverdag er præget af tryghed og velvære
  2. tydelige voksne, der tør og vil hjælpe børnene i både sociale og praktiske henseender.
  3. selv- og medbestemmelse for aktiviteter

Riberhus Privatskole finder det af faglige og pædagogiske grunde væsentligt, at samtlige børn fra 0.- 3. klasse deltager i SFO’en, da det er i det tidsrum, der er  god grobund for at danne venskaber på tværs af klassetrinene.

SFO’ens medarbejdere vil fortrinsvis være uddannede, men også dygtige pædagogmedhjælpere vil være at finde i personalegruppen.