Storkerede tilbydes alle i 0. – 3. klasse. Hvis behovet er der, kan der sagtens arrangeres tilbud til ældre elever også.

Når I afleverer jeres barn i SFOen om morgenen, så følger vi dem til klasserne og sørger for, at de er klar til undervisningen.

Når skoledagen slutter om eftermiddagen, henter vi børnene i klasserne. En voksen går rundt til klasserne for at hente børnene og afkrydsningssedlen.