Al henvendelse omkring indmeldelse, ændring eller udmeldelse af SFO’en skal foregå til skolens kontor eller på email: skolen@riberhusprivatskole.dk.

Indmeldelse – kan ske fra dag til dag.

Tilvalg af moduler – kan ske fra dag til dag.

Fravalg af moduler –  skal være modtaget skriftligt på kontoret med en måneds varsel til den sidste hverdag i måneden.

Ved ovennævnte ændringer anvendes denne  Blanket

 

Udmeldelse – skal være modtaget skriftligt på kontoret med en måneds varsel til den sidste hverdag i måneden. Vi beder jer anvende denne udmeldelsesblanket

Udmeldelse efter endt skoleår – Betalingen for SFO-modulerne er opdelt i 12 måneder (ligesom skolepengene), og har eleven fulgt et skoleår på Riberhus Privatskole, er det kun muligt at blive udmeldt pr. 31. juli, når skoleåret slutter. Det gælder også elever, der er startet i SFO’en i løbet af skoleåret. Alle elever, som deltager i SFO’en i juni måned – kan udmeldes pr. 31. juli.

 

Genindmeldelse – Der skal gå 3 mdr. mellem en udmeldelse og genindmeldelse til SFO’en, ellers vil der blive opkrævet betaling for den/de måneder, hvor barnet var udmeldt.

Ved indmeldelse, ændring eller udmeldelse bekræfter kontoret ved at sende et nyt skolepengebrev indenfor 14 dage.