Åbningstider

SFO er et tilbud både inden og efter undervisningen. SFO’en holder åbent dagligt fra kl. 6.30 – 7.50 og fra kl. 11.35 – 17.00. Fredag dog til kl. 16.00 – også i skoleferier.

SFO-moduler og priser pr. 1. august 2024

Morgenmodul kl. 6.30-7.50 Pris 315,- pr. mdr.  
Eftermiddagsmodul          Indtil 17.00 mandag-torsdag Indtil 16.00 fredag Pris 730,- pr. mdr. Frugt: 80,- pr. mdr.

 

SFO på undervisningsfrie dage 

Pr. dag Pris 190,-  
Pr. uge Pris 530,-  

Ekstra timer

Det er muligt at købe ekstra timer  mellem kl. 6.30 – 7.50 – for de elever, som kun er tilmeldt eftermiddagsmodulet. Pris pr. påbegyndt time: kr. 40,-

Feriebetaling 

Tilmeldingsblanket til pasning i undervisningsfrie dage/uger udsendes af SFO’en og er bindende. SFO’en holder åbent på undervisningsfrie dag/uger ved minimum 6 tilmeldte børn.

Feriebetalingen er kr. 530,- pr. uge (3-5 dage) eller kr. 190,- pr. tilkøbt dag.

Administrationen sender en faktura på feriebetalingen og ekstra timer.

Bemærk, at Riberhus Privatskole tilbyder søskenderabat. Dyreste barn 100% – søskende 50 % af skolepenge samt SFO-betalingen. Der er ingen søskenderabat på ekstra timer og feriebetalingen.

Ekstra timer – ikke SFO-børn

Der er ydermere mulighed for pasning af elever, der ikke er tilmeldt SFO-ordningen, at købe sig til enkelte timer efter behov.
Pris pr. påbegyndt time: kr. 50,- på skoledage.

Pris for feriebetaling er kr. 530,- pr. uge (3-5 dage) eller kr. 190,- pr. tilkøbt dag.

Førskolen

Førskoleperioden er fra 1. april til 31. juli. I denne periode er feriebetalingen med i den månedlige betaling. Pr. 1. august bliver førskolen til 0. kl. og indgår derfra i den almindelige feriebetaling, som er angivet ovenfor.