Kommende arrangement i Støtteforeningen:

  • Onsdag d. 31. august. 2022       Fælles spisning på skolen
  • Fredag d. 4. nov.  2022              Banko
  • Torsdag d. 30. marts 2023        Fælles spisning på skolen

Tak til alle sponsorer, som har sponsoreret alle de fine gaver til Støtteforenings banko d. 5. nov. 2021:  takkeliste    

Se Støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer her

Referater:

Generalforsamling referat april 2022

Generalforsamling referat juni 2021

Generalforsamlings referat juni 2020

Generalforsamlings referat april 2019

Generalforsamlings referat april 2018