10.kl. på Riberhus Privatskole er et anderledes skoleår, hvor vi forsøger at forberede eleverne til videre ungdomsuddannelse. Gennem undervisningens tilrettelæggelse forsøger vi at støtte den enkelte elev til at få udfyldt eventuelle faglige ”huller”. Vi lægger vægt på ansvar for egen læring og træner eleverne i at disponere og planlægge deres tid og skolearbejde.

I tæt samarbejde med UU-vejlederen guider vi eleverne ind på, hvilken vej de skal vælge. Der er obligatorisk brobygning og mulighed for praktik i løbet af skoleåret.

Eleverne i 10.kl bliver undervist i dansk, matematik, engelsk, humanisme, fysik, tysk og naturfag. Eleverne skal desuden vælge linjefag (idræt), som de har to gange i ugen. Vi afholder termins- og årsprøver i flere af fagene, så eleverne bliver forberedt på, hvad det vil sige at gå til skolens obligatoriske afgangsprøver i 10. klasse.

Som elev i 10.kl. påtager man sig også andre ansvarsopgaver, man skal fremstå som det gode eksempel for de yngre elever. Eleverne hjælper bl.a. til med hjælpelærere på trivselsdage og legepatrulje mm. Gennem disse opgaver optjener eleverne tilskud til oplevelser på dannelsesrejsen til New York City.

I starten af skoleåret arrangeres en introtur, hvor der er fokus på trivsel og sammenhold. Rejsens destination varierer fra år til år, men tidligere er rejserne bl.a. gået til både Berlin, Hamborg og Amsterdam.

I foråret drager vi på den helt store udenlandsrejse til New York City. Denne rejse indeholder en skøn blanding af sprog, kultur, historie og sightseeing –  en helt fantastisk og uforglemmelig oplevelse!