Skolen har et elevråd med repræsentanter fra 4.-10. kl.

Vedtægter-for-Riberhus-Privatskoles-elevråd