0. kl.

I 0.kl er der stadig tid til leg, samtidigt med vi går i gang med bogstav- og talindlæringen. I 0.kl påbegyndes blandt andet brugen af lydhjul og håndfornemer.

Vi har flere emneforløb, hvor klasserne arbejder sammen og lærer af hinanden. Det kan være et bestemt forfatterskab, danskuge med f.eks. cirkus eller dyr som tema. Det drejer sig om, at udvikle barnets sproglige opmærksomhed, så det mærker glæde og forståelse for, hvor vigtigt det er at kunne læse og skrive og så endelig nå målet, hvor de virkelig kan læse og skrive.

I gennem hele forløbet lægges der meget energi i arbejdet med empati/ den sociale forståelse. I 0.kl giver børnene hinanden massage ud fra små fortællinger –” den man rører, mobber man ikke”. De nyder det.

Børn lærer via deres krop og sanser. De skal have styr på de motoriske grundbevægelser så hurtig som muligt. Disse skal blive automatiserede, så barnet har overskud til at tage imod og fortsætte sin udvikling, når det møder nye opgaver og udfordringer. Der arbejdes målrettet hermed i motorik gennem hele indskolingsforløbet.

Det er utrolig vigtigt at kunne svømme. I 0.kl. slipper børnene hurtig deres evt. angst og usikkerhed overfor vand og bøvler bare på. At vand er farligt er også vigtigt at lære, så man må aldrig være dumdristig og tankeløs. Ingen får hjælp af bælte eller vinger, men lærer deres krop at kende med hjælp fra andre flyderedskaber.

1., 2. og 3. klassetrin

I 1., 2. og 3. klasse vægtes læse- og tal-indlæring fortsat. Eleverne stifter nu også bekendtskab med nye fag som natur-teknik og kristendom. Undervisningen i engelsk bygger videre på de kundskaber, som eleverne har erhvervet sig i 0. klasse, og det engelske sprog bliver fortsat leget ind gennem sange og diverse lege. Ligesom i 0. klasse har eleverne i resten af indskolingen fortsat fire lektioner i idræt og to i svømning.

 

Alle klasser i indskolingen har en årlig overnatning på skolen sammen med deres klasselærer samt primærpædagog, og de er på to fællesture ud af huset f.eks. Madsbypark samt en Indskolingstemadag, der gennem tiderne har budt på besøg i f.eks. den lokale skov, Esbjerg Fiskeri og Søfartsmuseum, Egeskov Slot mm. Indholdet varierer fra år til år.