Eleverne på mellemtrinnet fortsætter med at dygtiggøre sig i de kendte fag – dansk, matematik, natur-teknik, historie, religion, engelsk samt svømning og idræt. Faget tysk introduceres i 4. klasse. Dertil kommer, at eleverne i nogen udstrækning har indflydelse på deres eget skema i forbindelse med valg- og linjefag, som begge kører halvårligt.

Første skoledag får eleverne udleveret en ønskeseddel, hvor de skal prioritere hvilke valg/linjefag, de helst vil have.

Eleverne skal igennem valgfagene musik, håndarbejde og krea (billedkunst) i løbet af 4. & 5. klassetrin. 

6. klasses valgfag er madkundskab.

Linjefag er altid idræt. Mellemtrinnet har disse lektioner sammen på hold på tværs af klasserne. Udbuddet af linjefag skifter fra skoleår til skoleår, men eksempler kan være  Rundt om bolden,  Den forlængede arm, Sjov uden bold, Cross Fit. 

Fagene/linjerne vil altid være beskrevet på hjemmesiden, så eleverne kan læse om dem, inden de ønsker.

Ligesom i indskolingen har mellemtrinnet også fordybelsesdage, hvor det normale skema er suspenderet, og eleverne kun beskæftiger sig med et fag en hel dag ad gangen. Formålet med fordybelsesdagene er netop den faglige fordybelse, hvor hverken eleverne eller lærerne er nødsaget til at holde sig til en stram tidsplan.

Til Riberhus Privatskoles skolefest er det desuden elever fra 6. klasse som opfører det årlige teaterstykke.

4. & 5. klasse tager desuden en tre-dages tur sammen til Fanø.

6. klasse tager tre dage til Kolding.