Mellemtrinnet – 4.-6. klasse

//Mellemtrinnet – 4.-6. klasse
Mellemtrinnet – 4.-6. klasse2017-12-05T14:33:06+01:00

Eleverne på mellemtrinnet fortsætter med at dygtiggøre sig i de kendte fag – dansk, matematik, natur-teknik, historie, religion, engelsk samt svømning og idræt. Faget tysk introduceres i 4. klasse, hvor eleverne på samme måde som med engelsk leger sprog ind. Dertil kommer, at eleverne i nogen udstrækning har indflydelse på deres eget skema, eftersom de selv vælger valg- og linjefag.

Eksempler på valgfag, som eleverne frit kan vælge mellem halvårligt, er forskerne, hvor de eksperimenterer og roder med elektronik, alverdens boldspil, idræt eller krea, som er billedkunst. Af linjefag, som også vælges halvårligt, udbydes der blandt andet Rundt om bolden, Musik og bevægelse og Den forlængede arm, hvor der indgår redskaber, badminton- eller tennisketsjer, boldbat, boldtræ, hockeystav etc.

Ligesom i indskolingen har mellemtrinnet også fordybelsesdage, hvor det normale skema er suspenderet, og eleverne kun beskæftiger sig med et fag en hel dag ad gangen. Formålet med fordybelsesdagene er netop den faglige fordybelse, hvor hverken eleverne eller lærerne er nødsaget til at holde sig til en stram tidsplan.

Til Riberhus Privatskoles skolefest er det desuden elever fra 6. klasse som opfører det årlige teaterstykke.