Vi har alle et ansvar… derfor er den overordnede regel: opfør dig ordentligt, og tal pænt.

Du skal være en god kammeret og udvise respekt for alle omkring dig.

Du skal udvise og tage ansvar for skolens materiel – bøger og inventar. Kommer du ved et uheld til at beskadige eller ødelægge noget, skal du melde det på skolens kontor. Du skal regne med at erstatte det ødelagte eller værdien deraf. Riberhus Privatskole tilhører os alle, så hvis vi bruger penge på reparationer, er der færre penge til sjove ting, som kommer alle til gode.

Computere skal betragtes som et arbejdsredskab – dvs. kommunikation på diverse sociale medier, spil etc. i skoletiden medfører, at computeren ikke må medbringes i skolen de næste 14 dage.

Dukse: Alle klasser har dukseordning, se opslag i klasselokalet.

Frikvartererne: Det besluttes og formidles på morgensamlingen via tavlen, om du skal opholde dig ude i frikvarterne i løbet af dagen, og om hallen er til rådighed som legeområde. Vi tilstræber udeordning med gårdvagter.

Mobiltelefoner skal være slukkede, fra du møder på skolen, til du forlader skolen igen. Denne regel ophæves kun, hvis læreren har givet tilladelse, eller der er planlagt undervisning, hvor mobilen skal bruges. 7.-10. kl. må anvende mobiltelefonerne i pauserne. Overtrædelse af reglen medfører, at mobilen ikke må medbringes i op til én uge, også selvom dit fritidsarbejde eller forældre er vant til at bruge dette som kommunikationsmiddel til dig. Du kan altid låne skolens telefon til vigtige opkald.

Rygning, brug af euforiserende stoffer og alkohol er forbudt på skolens område ved arrangementer, som er arrangeret i forbindelse med skolen dvs. også rejser og ture samt fx. klasse- og/eller forældrearrangementer. Overtrædes reglen vil det medføre alvorlige konsekvenser. Undtaget reglen er eventuelle personalefester og translokationen.

Skoleuniform har vi ikke. Dog må du ikke være provokerende eller udfordrende klædt. Tænk på de signaler, du sender via din påklædning. På ture og rejser kan der stilles krav om bestemt påklædning fx ved skolebesøg.

Ærinder i byen: Du må ikke forlade skolens område i skoletiden (herunder frikvartererne og mellemtimer) uden tilladelse fra din lærer eller skoleledelsen.