Skole-hjem samarbejdet spiller en vigtig rolle i elevernes skolegang, og på Riberhus Privatskole vægter vi den nære kontakt højt.

Der er udarbejdet en folder omkring skole-hjem samarbejdet. Det gode forældresamarbejde

Der afholdes hvert skoleår to skole-hjem-samtaler, begge med deltagelse af klasseledelsen. Udtalelser fra faglærerne i fysik/kemi, sprogfagene, samt motorik, linjefag, idræt og svømning udleveres til eleven ved hver skole-hjem-samtale.

Derudover afholdes der to forældremøder for alle forældre på hvert klassetrin, hvor der er muligt for lærerne at give uddybende informationer og forældre har mulighed for at diskutere forskellige elementer fra skoledagen, fagene og dannelsesrejserne.