Befordring 2021/22

//Befordring 2021/22
Befordring 2021/222021-08-10T09:08:23+02:00

Ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2020/2021

Det generelle befordringstilskud pr. skole fastsættes udfra den, af Fordelingssekretariatet beregnede, kilometerafstand blandt de pr. 5. september tilskudsberettigede elever samt den årlige befordringsbevilling fra staten.

Alle elever med 5 km og op til 15,0 km indgår i beregningen af kilometerafstanden:

5 km – bundgrænse – 0 km tæller med

9,5 km  – 5 km bundgrænse – 4,5 km tæller med

15,0 km – 15 km topgrænse, der fragår 5 km bundgrænse – 10 km tæller med

25,0 km – justeres ned til 15 km topgrænse og der fragår 5 km bundgrænse – 10 km tæller med


Ansøgningsfrist

Ansøgning om befordringstilskud er 5. oktober 2021, der kan søges igen til næste skoleår. Tilskuddet vil blive fordelt blandt ansøgerne i januar/februar hvert år.   
 
I skal anvende skolens ansøgningsskema:  Ansøgningsskema 2021/2022

Tilskud til befordring af syge/ invalide elever

Alle tilskudsberettigede elever fra 0. – 10. kl. kan søge tilskud til befordring mellem skole og hjem (folkeregisteradresse) på grund af sygdom.

Der søges tilskud ved at indsende ansøgning, samtykkeerklæring og lægeerklæring. Skolen vil modtage en godkendelse. Når elevens behov for sygebefordring ophører, skal bilag på kørslen indsendes og skolen vil få refunderet udgiften ifm. kørslen.

Kom forbi på kontoret, og vi hjælper jer med at få det praktiske på plads.

Ansøgning om tilskud til befordring i forbindelse med brobygning og praktik i skoleåret 2020/2021

Det er muligt at søge om tilskud til transport i forbindelse med befordring, når eleven er i praktik og/eller brobygning. Sidste frist for ansøgning om tilskud i dette skoleår er 1. juli 2021.

Skolen bliver tildelt en pulje penge fra Fordelingssekretariatet. Pengene fordeles løbende i forhold til ansøgningerne, og indtil puljen er opbrugt. Udfyld derfor ansøgningen og send den til kontoret hurtigst muligt efter brobygning/praktik.

I skal anvende skolens ansøgningskema: Ansøgning om befordingstilskud praktik og brobygning