På Riberhus Privatskole tilbyder vi et fagligt løft til elever med udfordringer i et eller flere af fagene.

I indeværende skoleår varetages det faglige løft af fire lærere, der hjælper med enten dansk (læsning, stavning osv.) eller matematik. Alle elever, der indstilles til Fagligt Løft af lærerne i samarbejde med forældrene, og som har behov for støtte og hjælp med læsning og stavning, tilbydes et begynderkursus i CD-ORD. Læs mere om CD-ORD.