Via finansloven er der skabt mulighed for, at forældre kan søge om fripladstilskud til dækning af skolepenge og SFO til og med 3. klasse.

Indkomstgrundlag:

Uddrag af § 19 stk. 3 og 4 i Bekendtgørelse af maj 2001 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.:

Stk. 3 Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, beregnes støtten ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag

Stk. 4 Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, beregnes støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene,

– der har forældremyndigheden, eller

– på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab.

Fordelingsnøgle:

Tilskudsstørrelsen beregnes efter Fordelingsnøglen fra friplads- og opholdsstøtteudvalget. Fordelingsnøgle 2023/24:   Skolepenge   og  SFO 

Ansøgningsfrist til ansøgning om fripladstilskud er 5. sept. 2023.

Ansøgningsskema Fripladstilskud Skolepenge 2023 2024

Ansøgningsskema Fripladstilskud SFO 2023 2024

Tilsagn om fripladstilskud modtages normalt omkring årsskiftet og vil blive modregnet i elevbetalingerne for februar – juli. Skolen fremsender et brev med fripladstilskuddet og det bliver automatisk regulere i skolepengebetalinen via PBS.