Via finansloven er der skabt mulighed for, at forældre kan søge om fripladstilskud til dækning af skolepenge og SFO til og med 3. klasse.

Indkomstgrundlag:

Uddrag af § 19 stk. 3 og 4 i Bekendtgørelse af maj 2001 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.:

Stk. 3 Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, beregnes støtten ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag

Stk. 4 Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, beregnes støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene,

– der har forældremyndigheden, eller

– på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab.

Fordelingsnøgle:

Tilskudsstørrelsen beregnes efter Fordelingsnøglen fra friplads- og opholdsstøtteudvalget. Fordelingsnøgle 2024/25:  Skolepenge  og  SFO

Ansøgningsfrist til ansøgning om fripladstilskud er 5. sept. 2024.

Ansøgningsskema – fripladstilskud SFO og SKOLEPENGE 24/25

Ansøgningsskema – fripladstilskud skolepenge 24/25

Ansøgningsskema – fripladstilskud SFO 24/25

Tilsagn om fripladstilskud modtages normalt omkring årsskiftet og vil blive modregnet i elevbetalingerne for februar – juli. Skolen fremsender et brev med fripladstilskuddet og det bliver automatisk regulere i skolepengebetalinen via PBS.

Pga. personfølsomme oplysninger på ansøgningsskemaerne, skal disse afleveres fysisk på kontoret eller sendes via dette link:  https://webdrop.skoleit.dk/f0ae2928-9876-4871-af10-08dc5498d316