Via finansloven er der skabt mulighed for, at forældre kan søge om fripladstilskud til dækning af skolepenge og SFO til og med 3. klasse.

Indkomstgrundlag:

Uddrag af § 19 stk. 3 og 4 i Bekendtgørelse af maj 2001 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.:

Stk. 3 Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, beregnes støtten ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag

Stk. 4 Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, beregnes støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene,

– der har forældremyndigheden, eller

– på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab.

Fordelingsnøgle:

Tilskudsstørrelsen beregnes efter Fordelingsnøglen fra friplads- og opholdsstøtteudvalget. Fordelingsnøgle 2022/23:  Skolepenge og SFO 

Ansøgningsfrist til ansøgning om fripladstilskud er 6. sept. 2022.

Ansøgningsskema Fripladstilskud-Skolepenge 2022/2023

Ansøgningsskema Fripladstilskud -SFO betaling 2022/2023

Tilsagn om fripladstilskud modtages normalt omkring årsskiftet og vil blive modregnet i elevbetalingerne for februar – juli, hvor skolen udsender et nyt brev med skolepengebetaling til alle tilskudsberettigede elever.