Linjefag 4. – 6. kl.

På mellemtrinnet ønsker eleverne valg- og linjefag 2 gange årligt på Riberhus Privatskole.
Første gang er i august, hvor holdene kører frem til årsskiftet.

Her beskrivelser af fagene: linjefag beskrivelser mlmtrin

Her ønskeseddel til eleverne: 2023 ønskelinjemlmtrin

Valgfag 4 & 5.kl

Skoleåret 2023 2024 udbyder vi valgfagene håndarbejde, musik, kend din pc og krea. Disse skal alle elever igennem på skift i løbet af deres tid på 4. og 5. klassetrin. De skifter hold efter juleferien.

Her beskrivelser af fagene: Valgfagsbeskrivelse 2023

her ønskeseddel til eleverne: 2023 ønskevalgmlm

holdlisterne: (2023 valgfag mlmtrin, aug – dec ) opdateret 16. aug 2023

6. klasse har fået madkundskab i de lektioner, hvor de tidligere var en del af valgfagspuljen.
 
Linjefag 7 – 10. kl.
 
Linjefag i overbygningen ønskes 1 gang årligt på Riberhus Privatskole.
Perioden løber fra august og frem til marts, hvor efter holdene deles i klassehold grundet en del forskelligartet klassefravær i overbygning i perioden frem til sommer, bl.a. rejser, brobygning samt prøver.
Her beskrivelser af fagene: overbygning, linjefag beskrivelser
Her ønskeseddel til eleverne: 2023 ønskelinjeover
 
 
 
 
 

Valgfag 7. – 10. kl.

Grundet lovgrundlag indført 2020 udbyder vi ikke længere valgfag på tværs af overbygningen.
Der er indført en obligatorisk praksisfaglig prøve i praktisk musisk valgfag efter 8. klasse. På Riberhus Privatskole bliver faget madkundskab udbudt, så eleverne får faget i 6. – samt 8.klasse og afslutter med en obligatorisk prøve i faget sommeren det år, de afslutter i 8.klasse.