Fag & Prøver

Riberhus Privatskole er, som navnet klart indikerer, en privat grundskole, og er dermed underlagt Friskoleloven af den 24. juni 2010: friskoleloven.

Ifølge Friskoleloven §1 stk. 2 skal undervisningen på friskoler og private grundskoler stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Desuden skal vi følge de del- og slutmål, der er fastlagt ved lov.

På Riberhus Privatskole har vi valgt at fravige de minimumskrav, der er fastlagt. Dette gælder blandt andet i sprogfagene, hvor vi vægter tidlig sprogindlæring. Vores elever begynder med faget engelsk allerede i 0. klasse, og tysk introduceres til eleverne på 4. klassetrin.

Også i forhold til idræt afviger vores læseplaner, eftersom vi mener, at det er vigtigt med idræt, bevægelse og svømning for at fremme eleverne motoriske færdigheder og højne deres indlæring i de boglige fag. Elever i indskolingen og på mellemtrinet har seks lektioners idræt og to lektioners svømning om ugen, mens eleverne i overbygningen har mulighed for at få op til seks lektioners idræt om ugen. Læs mere om forbindelsen mellem kost, motion og læring.

https://altomkost.dk/

fysisk aktivitet og læring

motion og hukommelse