Folkeskolens prøver – FP9 & FP10 er afslutningen på 9. og 10. klassetrin.

Prøver i 9. klasse (FP9):

I skemaet optræder forkortelserne “B” for bundne prøvefag, “U” for prøvefag til udtræk.

Bundne prøvefag

Mundtlig

Skriftlig

Dansk

B

B

Matematik  

B

Engelsk

B

 
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

B

 

 

To prøver til udtræk

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok.

Prøvefag til udtræk

Mundtlig

Skriftlig

Humanistiske fagblok:
Engelsk  

U

Tysk

U

U

Historie

U

 
Samfundsfag

U

 
Kristendomskundskab

U

 
Naturfaglige fagblok:
Biologi  

U

Geografi  

U

Matematik

U

 
Idræt

U

 
Fysik/kemi  

U

 

Prøver i 10. klasse (FP10)

Oversigt over prøver for skolens 10. kl.:

Prøvefag

Mundtlig

Skriftlig

Dansk

FP10

FP10

Matematik

FP10

FP10

Engelsk

FP10

FP10

Fysik/kemi

FP10

 

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Tirsdag den 2. maj
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13:30-17:30 FP10 Dansk, skriftlig prøve
   
Onsdag den 3. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00 FP10 Matematik
   
Torsdag den 4. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
   
Mandag den 8. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Engelsk
   
Tirsdag den 9. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
   
Torsdag den 11. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Fysik/kemi udtræksfag


herunder link til de skriftlige prøver uge 18 2022 på Riberhus Privatskole  

prøveuge18,2023 – klassevis

Mundtlige og praktiske prøver

De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden torsdag den 22. maj til fredag den 16. juni 2023.

Riberhus Privatskole udsender separat en liste med specifikke datoer til vores 9. og 10. kl.

HUSK at kigge under menupunktet: Forberedelse til prøve. Her får du en oversigt over de ting, som vi forventer eleven har styr på inden termins-, års- eller afgangsprøver.

Yderligere oplysninger omkring FP9 og FP10, kan du finde hos Ministeriet for børn og undervisning på disse links: 

Afsluttende prøver

elevfolder

opdateret: 26.04 2023/GQ