Fælles for alle fag i grundskolen er, at der foreligger Fælles Mål fra Undervisningsministeret.

Udover en formålsbeskrivelse af de forskellige fag indeholder Fælles Mål en klar beskrivelse af trinmål efter 3., 6. og 9. klassetrin samt slutmål efter 10. klassetrin. Yderligere indeholdt i Fælles Mål er en læseplan for de respektive fag, som indeholder en beskrivelse af fagspecifikke kompetancer, emner, arbejdsmåder og -metoder: Fælles Mål.

En del af undervisningen i fagene er desuden en grundig evaluering af elevens faglige kundskaber, hvilket bl.a. kan ske gennem anvendelse af Nationale Tests og individuelle målsætninger tilpasset elevens niveau. Det er dog frivilligt for lærerne om, de ønsker at gøre brug af de nationale tests. Læs mere om nationale test

Vores fordeling af de musik-praktiske fag kan læses i vedlagte filer: Slutmål Slutmål efter 6. kl. Emneuger