Vi er glade for, at I har valgt at melde jeres barn ind på vores skole. Riberhus Privatskole er en holdningsskole, hvor dannelse, kost og motion og trivsel tillægges stor vægt

For det fremtidige samarbejde kan blive en succes er det nødvendigt, at vi ved, hvad I forventer af os og omvendt.

Vi forventer,

– at jeres barn møder undervisningsparat (mæt, udhvilet og forberedt);

– at madpakken er sund og dækker barnets behov dagen igennem

– at barnet medbringer penalhus, bøger og hvad der ellers er nødvendigt for at følge undervisningen

– at barnets lektier er lavet

– at barnet kan indgå i et forpligtende socialt fællesskab, hvor respekt og ansvarlighed er nøglebegreber

– at I, som forældre, bakker op om skolen og dens målsætninger generelt

– at I, som forældre, indgår i et konstruktivt samarbejde

– at vi er fælles om at løse evt. konflikter og respekterer, at der altid er to sider af samme sag.

 

I kan forvente,

– at lærerne møder til tiden og er forberedte

– at lærerne laver årsplaner med målsætning og evaluering

– at lærerne undervisningsdifferentierer, så fagligheden er tilpasset den enkelte elev

– at lærerne afholder forældremøder og skole-hjem-samtaler to gange årligt

– at lærerne afholder årsprøver fra 6. klassetrin og fremefter

– at lærerne giver terminskarakterer fra 7. klassetrin og fremefter

– at eleverne forbedredes til afgangsprøverne på 9. og 10. klassetrin

– at skolen vægter tidlig sprogindlæring

– at skolen vægter motion, bevægelse, svømning og sund kost

– at skolen vægter dannelsesrejser og diverse udflugter

 

I 2015 er der udarbejdet en folder omkring skole-hjem samarbejdet. Det gode forældresamarbejde