I sommeren 2004 blev arbejdet med at stable en fri grundskole i Ribe påbegyndt. Bag projektet stod Liselotte Christensen (forhenværende skoleleder), Tommy Mikkelsen (Vojens Gymnastik & Idrætsefterskole 2013) og Vibeke Thysen (forælder og medlem af skolebestyrelsen 2013), som alle tre ønskede at skabe en privatskole med fokus på elevernes velbefindende, hvor elementer som idræt og bevægelse, sund kost og livsstil samt tidlig sprogindlæring skulle vægtes højt.

Riberhus Privatskole, som i de første fire år havde til huse i pavilloner opstillet på parkeringspladsen ved Fritidscentret, åbnede i august 2005 med 41 elever. I løbet af det første skoleår oplevede skolen en væsentlig elevfremgang; da skolen gik fra 50 elever den 5. september 2005 til 66 elever ved skoleårets afslutning. Antallet af pavilloner blev efterfølgende forøget for at rumme de mange nytilkomne elever og lærere, heriblandt Brian Jørgensen (SFO-leder 2013) og Helle Ekelund Kalkerup (lærer 2013).

Begejstringen blandt forældrene var stor og adskillige forældre gjorde en stor indsats for at støtte op om projektet. Kim Brixgraad (forælder 2013) var særdeles aktiv på denne front, og han blev som den første tildelt årets Kimze, der hvert år tildeles en person, som har ydet en særlig indsats for Riberhus Privatskole.

Da Riberhus Privatskole åbner dørene til skoleåret 2009-2010, har den til huse i den ene fløj af SeminarieHuset på Simon Hansens Vej 1. Elevantallet vokser stødt, og det samme gælder lærerkollegiet. I sommeren 2011 flytter skolen fra den gamle fløj til den nye fløj i SeminarieHuset. I januar 2019 flytter vi til den nuværende placering på Skyttevej 29. Her overtager vi den tidligere handelsskole og ved indflytningen står også den nybyggede hal klar til brug.