Mission

Riberhus Privatskoles mission er,

  • At gøre sundhed og en sund livsstil til en  naturlig del af elevernes hverdag
  • At styrke elevernes faglige kunnen gennem faglig fordybelse i de fag, som skolen til en hver tid udbyder
  • At skabe livsduelige elever, der kan begå sig i et samfund, hvor der stilles stadig større krav om omstillingsparathed og opdateret faglighed
  • At være foretrukket af elever og forældre, der fagligt og socialt ønsker en pædagogik og skolekultur, der er et reelt alternativ til folkeskolerne i og omkring Ribe
  • At styrke elevernes sociale kompetencer gennem det forpligtende fællesskab med de traditioner og arrangementer, som udbydes
  • At styrke elevernes internationale perspektiv og globale forståelse

 Vision

Riberhus Privatskoles vision er

  • At styrke den enkelte elevs optimale udvikling fagligt og socialt i samarbejde med forældrene
  • At holde fokus på videreuddannelse af medarbejderne til gavn for skolen og dens elever
  • At være udviklingsorienteret og profilere sig blandt skolerne i Ribe og omegn